Bestuur en bestuursbeleid

Bestuursleden:

Dhr. E. Louwes, voorzitter

Dhr. H. Wemekamp, secretaris/alg. adjunct

Dhr. J.C. Kaas, penningmeester

Mevr. H. Huijgen

Mevr. L. Dogger


Het bestuursbeleid is vastgelegd in een strategisch beleidsplan dat geldig is tot 2018. Elk jaar maakt elke portefeuillehouder op basis van het strategisch beleidsplan een jaarplan.

Bekijk hier het strategisch beleidsplan 2014-2018