Bestuur en bestuursbeleid

Bestuursleden:

Dhr. E. Louwes, voorzitter

Dhr. H. Wemekamp, secretaris/alg. adjunct

Dhr. J.C. Kaas, penningmeester

Mevr. H. Huijgen

Mevr. L. Dogger

Dhr. J. Fikkert, directeur-bestuurder.


Het bestuursbeleid is vastgelegd in een strategisch beleidsplan dat geldig is tot 2023. Elk jaar maakt elke portefeuillehouder op basis van het strategisch beleidsplan een jaarplan.

Bekijk hier het strategisch beleidsplan 2019-2023