Bestuur

Bestuursleden:

Dhr. E. Louwes, voorzitter

Dhr. H. Wemekamp, secretaris/alg. adjunct

Dhr. J.C. Kaas, penningmeester

Mevr. H. Huijgen

Mevr. L. Dogger

Dhr. J. Fikkert, directeur-bestuurder.


Het bestuursbeleid is vastgelegd in een strategisch beleidsplan dat geldig is tot 2023.