Managementstructuur

 
De bovenschoolse taken worden uitgevoerd door:

Dhr. J. Fikkert, directeur-bestuurder.