Welkom


PCBO Vroomshoop  

PCBO Vroomshoop is een vereniging met 3 scholen. Onze scholen worden bezocht door ongeveer 650 kinderen en er zijn 50 leerkrachten werkzaam.  

Ieder die de grondslag van de vereniging kan onderschrijven kan lid worden van de vereniging. 

Het bestuur bestaat uit 6 leden. Het hoogste orgaan van de vereniging is de ledenvergadering.

 

Missie 

De missie van het PCBO Vroomshoop wordt gekenmerkt door 5 richtingen: 

  • Christelijke waarden en normen
  • Kindgerichtheid
  • Toekomstgerichtheid
  • Resultaatgerichtheid
  • Maatschappijgerichtheid.

Deze 5 richtingen omvatten elk een aantal kernwaarden die het PCBO als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. 

Concreet vertaald: 

  • PCBO Vroomshoop verzorgt goed , primair onderwijs in Vroomshoop. Kinderen leren de basisvaardigheden en gaan respectvol met elkaar om. Onze schoolvereniging heeft als uitgangspunt de bijbel als richtlijn van ons handelen. De scholen beginnen de dag met gebed en een bijbelverhaal.
  • PCBO Vroomshoop geeft onderwijs naar aanleg en kunde van elk kind. Elk kind is uniek!
  • Wij wensen optimaal schoolsucces voor elke leerling door optimaal te werken aan de onderwijskwaliteit.
  • PCBO Vroomshoop geeft modern onderwijs met de nieuwste methodieken en waarin ICT een belangrijke rol speelt.
  • PCBO Vroomshoop staat midden in de maatschappij. Onze scholen stellen zich ten doel de kinderen op te voeden tot mondige en verantwoordelijke burgers van onze maatschappij.