Ouderparticipatie


Voor onze scholen is ouderparticipatie een belangrijk uitgangspunt.

Elke school heeft een actieve ouderraad. Ook heeft elke school een medezeggenschapsraad waar de ouders in participeren.

Daarnaast zijn er op elke school diverse activiteiten waarbij de ouders een belangrijke rol spelen. Te denken valt er bijvoorbeeld aan leesmoeders, luizenmoeders, (groot)ouders die assisteren bij de technieklessen, moeders die meefietsen naar de gymzaal of het zwembad, etc.

Naast deze activiteiten hebben sommige scholen ook een zgn. klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit ouders die alle zaken omtrent de school met de directeur bespreken.