Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Als u op de link klikt dan kunt u lezen hoe het passend onderwijs vorm wordt gegeven binnen het Samenwerkingsverband Twente Noord.

Passend onderwijs Samenwerkingsverband Twente Noord